Архів

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
за січень–березень 2015 року

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального
обсягу

Усього

1208531

100,0

у тому числі за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

1

1

коштів місцевих бюджетів

21724

1,8

власних коштів підприємств та організацій

1057330

87,5

кредитів банків та інших позик

30752

2.5

коштів іноземних інвесторів

2

2

коштів населення на будівництво житла

90682

7,5

інших джерел фінансування

4612

0,4

________________

1 Інформація вилучена з метою забезпечення виконання Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.

 

 

Дата останньої модифікації: 29/05/2015