Архів

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
за січень–червень 2015 року

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального
обсягу

Усього

2781786

100,0

у тому числі за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

20171

0,7

коштів місцевих бюджетів

78714

2,8

власних коштів підприємств та організацій

2392207

86,0

кредитів банків та інших позик

89430

3,2

коштів іноземних інвесторів

...1

...1

коштів населення на будівництво житла

184098

6,6

інших джерел фінансування

...2

...2

________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.

2 Інформація вилучена з метою забезпечення виконання Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 28/08/2015