Архів

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
за січень–грудень 2015 року

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального
обсягу

Усього

7606058

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

123121

1,6

коштів місцевих бюджетів

387567

5,1

власних коштів підприємств та організацій

5915630

77,8

кредитів банків та інших позик

312187

4,1

коштів іноземних інвесторів

16856

0,2

коштів населення на будівництво власних квартир

361284

4,7

коштів населення на індивідуальне житлове будівництво

453341

6,0

інших джерел фінансування

36072

0,5

 

 

Дата останньої модифікації: 01/03/2016