Архів

Капітальні інвестиції за січень–червень 2007 року

 

 

Освоєно (використано)

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

Капітальні інвестиції

2471044

100,0

в т. ч.

 

 

інвестиції в основний капітал

2113994

85,6

витрати на інші необоротні матеріальні активи

51850

2,1

витрати пов’язані з поліпшенням об’єкта (капітальний ремонт)

169823

6,9

інвестиції в нематеріальні активи

112076

4,5

витрати на формування основного стада

23301

0,9