Архів

Капітальні інвестиції за січень–вересень 2007 року

 

 

Освоєно (використано)

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

Капітальні інвестиції

4580058

100,0

в т. ч.

 

 

інвестиції в основний капітал

3791543

82,8

витрати на інші необоротні матеріальні активи

106364

2,3

витрати пов’язані з поліпшенням об’єкта (капітальний ремонт)

334814

7,3

інвестиції в нематеріальні активи

309267

6,8

витрати на формування основного стада

38070

0,8