Архів

Капітальні інвестиції за 2007 рік

 

 

Освоєно (використано)

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

Капітальні інвестиції

8291587

100,0

в т. ч.

.

 

інвестиції в основний капітал

6672143

80,5

витрати на інші необоротні матеріальні активи

139846

1,7

витрати пов’язані з поліпшенням об’єкта
(капітальний ремонт)

657728

7,9

інвестиції в нематеріальні активи

751435

9,1

витрати на формування основного стада

70435

0,8