Архів

Капітальні інвестиції за видами активів
за січень–
грудень 2015 року

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

7606058

100,0

інвестиції в матеріальні активи

7531184

99,0

житлові будівлі

1073167

14,1

нежитлові будівлі

1094720

14,4

інженерні споруди

1266341

16,7

машини, обладнання та інвентар

2890942

38,0

транспортні засоби

790130

10,4

земля

23411

0,3

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

222373

2,9

інші матеріальні активи

170100

2,2

інвестиції в нематеріальні активи

74874

1,0

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

37011

0,5

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

17161

0,2

 

Дата останньої модифікації: 01/03/2016