Архів

Наявність і стан основних засобів за 2010 рік

 

 

У фактичних цінах на кінець року, млн.грн.

Ступінь зносу
у %

 

первісна (переоцінена) вартість

залишкова вартість

 

Усього1

178212

48336

73,5

 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

6446

3687

42,8

 

сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

6405

3666

42,8

 

лісове господарство та пов’язані з ним послуги

41

21

48,8

 

рибальство, рибництво

76

19

75,5

 

промисловість

64312

18513

71,2

 

добувна

16374

9132

44,2

 

переробна

39318

6938

82,4

 

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

8620

2443

71,7

 

будівництво

2090

905

56,7

 

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

2654

1430

46,1

 

діяльність готелів та ресторанів

573

257

55,1

 

діяльність транспорту та зв’язку

73380

7673

89,5

 

фінансова діяльність

613

391

36,1

 

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

20548

11370

44,7

 

державне управління

1086

510

53,1

 

освіта

1926

654

66,1

 

охорона здоровя та надання соціальної допомоги

1648

673

59,2

 

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

1061

526

50,4

 

Із загального підсумку

 

 

 

 

вартість житлових будівель

15593

8541

45,2

 

________________

1 Включаючи вартість тварин, земельних ділянок та інвестиційної нерухомості, що не розподіляється за видами економічної діяльності.

 

 

Дата останньої модифікації: 13/09/2011