Архів

Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності
за 2011 рік

 

 

Освоєно (використано) інвестицій
в основний капітал
1

тис.грн.

у % до

2010р.

загального обсягу

Усього

11671146

119,6

100,0

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

1043803

143,9

9,0

сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

1038554

143,7

8,9

лісове господарство та пов’язані з ним послуги

5249

167,6

0,1

Рибальство, рибництво

...2

...2

...2

Промисловість

6726684

116,7

57,6

добувна промисловість

5323948

118,3

45,6

переробна промисловість

1309988

114,0

11,2

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

92748

82,1

0,8

Будівництво

260556

183,6

2,2

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

323124

143,1

2,8

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

106126

696,3

0,9

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

149229

118,0

1,3

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

67769

75,7

0,6

Діяльність готелів та ресторанів

34862

166,1

0,3

діяльність готелів

6297

83,6

0,1

Діяльність транспорту та зв’язку

2278689

123,7

19,5

діяльність наземного транспорту

1802684

244,4

15,4

діяльність водного транспорту

діяльність авіаційного транспорту

додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

418324

40,8

3,6

діяльність пошти та зв’язку

57681

87,4

0,5

діяльність зв’язку

56838

89,7

0,5

Фінансова діяльність

...3

...3

...3

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

749377

96,0

6,4

операції з нерухомим майном

622649

83,5

5,3

оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

79355

791,7

0,7

діяльність у сфері інформатизації

1091

125,7

0,0

дослідження і розробки

1360

48,3

0,0

діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям

44922

121,5

0,4

Державне управління

32362

54,0

0,3

Освіта

56758

105,6

0,5

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

58676

82,2

0,5

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

78948

174,8

0,7

санітарні послуги, прибирання сміття, знищення відходів

33966

492,0

0,3

діяльність громадських організацій

1593

40,3

0,0

діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

42886

127,5

0,4

надання індивідуальних послуг

503

70,6

0,0

______________

1 З ПДВ.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.

3 Інформація вилучена з метою забезпечення виконання Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 17/04/2012