Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування (2002-2011рр.)

 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 2010–2018 роки

 

 

(тис.грн)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Усього

6289424

7859378

10217406

9536276

8827798

8337857

15265159

15855591

18636731

у т.ч. за рахунок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів державного бюджету

46361

188142

315203

31778

36428

134058

223070

413578

1835864

коштів місцевих бюджетів

185444

233708

208186

203491

151184

458783

932264

1544908

1702420

власних коштів підприємств та організацій

4714227

5844694

7276061

7336995

7474748

6477175

10617688

12033451

13115157

кредитів банків та інших позик

661869

784648

1632169

1225876

642252

339180

2699348

827163

1015948

коштів іноземних інвесторів

67700

226422

74839

14559

...1

16856

48896

...1

71392

коштів населення на будівництво житла

454110

387721

421119

641759

478906

870598

650455

939840

837318

інших джерел фінансування

159713

194043

289829

81818

...1

41207

93438

...1

58632

_____________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 14/05/2019