Архів

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
у січні–вересні 2019 року

 

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального
обсягу

Усього

14726163

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

626959

4,2

коштів місцевих бюджетів

876536

5,9

власних коштів підприємств та організацій

11659955

79,2

кредитів банків та інших позик

982673

6,7

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво житла

556192

3,8

інших джерел фінансування

23848

0,2

 

 

 

Дата останньої модифікації: 26/11/2019