Архів

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
у січні–червні 2019 року

 

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального
обсягу

Усього

8854886

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

306748

3,5

коштів місцевих бюджетів

472303

5,3

власних коштів підприємств та організацій

6957618

78,6

кредитів банків та інших позик

748002

8,5

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво житла

348995

3,9

інших джерел фінансування

21220

0,2

 

 

 

Дата останньої модифікації: 28/08/2019