Архів

Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–вересні 2019 року

 

 

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

 

тис.грн

у % до загального
обсягу

 

Усього

14726163

100,0

 

інвестиції в матеріальні активи

14514296

98,6

 

житлові будівлі

776438

5,3

 

нежитлові будівлі

1947484

13,2

 

інженерні споруди

3893226

26,5

 

машини, обладнання та інвентар

4993066

33,9

 

транспортні засоби

2446845

16,6

 

земля

41460

0,3

 

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

161405

1,1

 

інші матеріальні активи

254372

1,7

 

інвестиції в нематеріальні активи

211867

1,4

 

з них

 

 

 

програмне забезпечення та бази даних

84190

0,6

 

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

30541

0,2

 

 

 

Дата останньої модифікації: 26/11/2019