Архів

Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–березні 2020 року

 

 

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального
обсягу

Усього

4170439

100,0

інвестиції в матеріальні активи

4152669

99,6

будівлі житлові

140403

3,4

будівлі нежитлові

227945

5,5

інженерні споруди

1897128

45,5

машини, обладнання та інвентар

1430800

34,3

транспортні засоби

321636

7,7

земля

1051

0,0

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

71310

1,7

інші матеріальні активи

62396

1,5

інвестиції в нематеріальні активи

17770

0,4

з них

 

 

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

1642

0,0

програмне забезпечення та бази даних

10317

0,2

 

 

 

Дата останньої модифікації: 26/05/2020