Архів

Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–червні 2019 року

 

 

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

 

тис.грн

у % до загального
обсягу

 

Усього

8854886

100,0

 

інвестиції в матеріальні активи

8758744

98,9

 

житлові будівлі

517930

5,9

 

нежитлові будівлі

1320754

14,9

 

інженерні споруди

2120960

24,0

 

машини, обладнання та інвентар

2926573

33,1

 

транспортні засоби

1597102

18,0

 

земля

21068

0,2

 

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

110201

1,2

 

інші матеріальні активи

144156

1,6

 

інвестиції в нематеріальні активи

96142

1,1

 

з них

 

 

 

програмне забезпечення та бази даних

34734

0,4

 

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

27947

0,3

 

 

 

Дата останньої модифікації: 28/08/2019