Методологічні пояснення

Розрахунок (оцінка) чисельності населеннянаближене визначення чисельності населення на території країни або її частини без проведення перепису населення.

Поточні розрахунки (оцінки) чисельності населення на 1 січня базуються на даних останнього перепису населення з урахуванням природного і міграційного рухів населення, а також змін чисельності населення внаслідок адміністративно-територіальних змін.

Розрахунки (оцінки) складу населення за віком базуються на методі пересування за віком. Пересування за вікомперехід осіб певного вікух” до наступного віку “х+1”, при цьому чисельність цих осіб відповідно зменшується внаслідок смертності та змінюється за рахунок міграції.

Наявне населення населення, яке на момент перепису перебуває на певній території, враховуючи тимчасово проживаючих (за умови їхньої відсутності у постійному місці проживання не більше ніж 12 місяців).

Постійне населеннянаселення, яке постійно проживає на момент перепису на певній території, враховуючи тимчасово відсутніх, якщо їхня відсутність у місці постійного проживання не перевищувала 12 місяців.

Населення міське і сільське. Міське населеннянаселення, яке проживає у містах та селищах міського типу. Сільське населеннянаселення, яке проживає у селах і селищах.

Середня чисельність населення розраховується як середня арифметична з чисельності на початок і кінець звітного періоду.

Природний рух населення демографічний процес, що змінює чисельність і склад населення внаслідок народжуваності, смертності, шлюбності та розлучуваності.

Відомості про народження, смерті, шлюби та розлучення формуються на підставі щорічної статистичної розробки даних актових записів цивільного стану, які заповнюються в органах державної реєстрації актів цивільного стану та надаються територіальними органами Міністерства юстиції України, та даних Державної судової адміністрації України.

Природний приріст (скорочення) населення різниця між кількістю живонароджених та кількістю померлих.

Народжуваність, смертність на 1000 осіб наявного населення (загальні коефіцієнти народжуваності, смертності)відношення відповідно кількості живонароджених і кількості померлих протягом календарного року до середньорічної чисельності наявного населення.

Природний приріст (скорочення) населення на 1000 осіб наявного населення (загальний коефіцієнт природного приросту (скорочення))відношення природного приросту (скорочення) населення до середньорічної чисельності наявного населення або різниця між загальними коефіцієнтами народжуваності та смертності.

Живонародження (народження дитини) повне вигнання або витягнення продукту зачаття з організму матері незалежно від тривалості вагітності, який після такого відокремлення дихає або виявляє інші ознаки життя, а саме: серцебиття, пульсація пуповини або певні рухи скелетних м’язів незалежно від того, перерізана пуповина чи ні та чи відшарувалася плацента.

Кількість шлюбів на 1000 осіб наявного населення (загальний коефіцієнт шлюбності)відношення кількості зареєстрованих протягом календарного року шлюбів до середньорічної чисельності наявного населення.

Кількість розлучень на 1000 осіб наявного населення (загальний коефіцієнт розлучуваності)відношення кількості розлучень протягом календарного року до середньорічної чисельності наявного населення.

Кількість позашлюбних народжень (кількість живонароджених у матерів, які не перебували в зареєстрованому шлюбі) включає народження, на час реєстрації яких походження дитини від батьків встановлюють шляхом подачі спільної заяви батьком і матір’ю дитини, які не перебувають у шлюбі, або тільки за заявою матері чи за рішенням суду, про що зазначають в актовому записі про народження.

Вікові коефіцієнти народжуваності (кількість живонароджених на 1000 жінок відповідного віку) характеризують інтенсивність народження в окремих вікових групах жінок і виключають вплив вікової структури на коефіцієнти народжуваності.

Вікові коефіцієнти народжуваностівідношення кількості живонароджених дітей (живонароджень) упродовж року в жінок цієї вікової групи до середньорічної чисельності жінок у цьому віці. При визначенні показників вікової групи молодше 20 років умовно взята чисельність жінок віком 15–19 років. Розрахунок показника для вікової групи 15–49 років здійснено з урахуванням дітей, народжених жінками у віці старше 49 років і молодше 15 років.

Вікові коефіцієнти народжуваності розраховано за п’ятирічними віковими групами.

Сумарний коефіцієнт народжуваності показує, скільки в середньому дітей народила б одна жінка упродовж усього репродуктивного періоду (15–49 років) при збереженні в кожному віці рівня народжуваності того року, для якого обчислені вікові коефіцієнти. Сумарний коефіцієнт народжуваності обчислюється як сума вікових коефіцієнтів народжуваності для вікових груп в інтервалі 15–49 років.

Вік період від народження людини до того чи іншого моменту життя. Вік визначають кількістю повних років, що прожиті людиною на цей момент, для дітей до 1 року – кількістю повних місяців, а для дітей до 1 місяцякількістю повних днів, годин.

Вікова група населеннясукупність людей певного віку.

Середня очікувана тривалість життя при народженні середнє число років, яке проживуть новонароджені за умови, що вікові рівні смертності залишаться такими, якими вони були на рік розрахунку.

Джерелом інформації про причини смерті є лікарське свідоцтво про смерть, фельдшерська довідка про смерть, лікарське свідоцтво про перинатальну смерть.

Розробка причин смерті з 2005 року здійснюється у відповідності з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я Десятого перегляду (МКХ–10).

Міграційний рух населення демографічний процес, що змінює чисельність і склад населення за рахунок його територіального переміщення.

Відомості про міграційний рух населення формуються на підставі щорічної статистичної розробки даних відомостей про реєстрацію місця проживання фізичних осіб та відомостей про зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб, які надійшли від органів реєстрації (виконавчих органів сільської, селищної або міської ради, сільських голів (якщо відповідно до законодавства виконавчий орган сільської ради не утворено)).

Кількість прибулих/вибулих визначають за відомостями про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб.

Міграційний приріст (скорочення) населеннярізниця між кількістю прибулих на дану територію та кількістю вибулих за її межі.

 

Дата останньої модифікації: 13/09/2018