Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати за видами економічної діяльності
у 1995–20
12рр.

 

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Усього

76

130

142

150

173

220

292

354

437

560

758

961

1243

1661

1733

2102

2481

2850

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

49

87

100

100

104

112

152

177

207

292

422

557

736

1111

1276

1547

1970

2192

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

66

113

114

103

111

169

201

240

322

491

678

838

1030

1241

1309

1809

2126

2514

Рибальство, рибництво

36

110

105

121

149

133

191

226

241

286

387

591

739

974

985

987

1106

1198

Промисловість

103

162

177

198

236

325

417

501

616

778

980

1205

1569

2023

2042

2668

3210

3604

Добувна промисловість

174

280

315

339

393

588

682

757

883

1126

1502

1713

2132

2844

3202

3779

4503

5103

Переробна промисловість

79

139

149

167

200

276

374

458

574

729

900

1125

1489

1912

1790

2465

2945

3332

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

120

209

234

260

296

333

381

463

565

681

843

1072

1397

1780

2050

2476

3015

3305

Будівництво

99

171

187

219

248

304

407

490

634

803

1068

1347

1700

2155

2156

2638

3355

3763

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

71

119

131

137

174

221

275

315

368

458

611

743

932

1216

1282

1423

1864

2102

Діяльність готелів та ресторанів

45

74

83

81

99

110

137

195

246

304

422

539

682

926

1128

1181

1937

2139

Діяльність транспорту та зв’язку

88

167

178

195

247

340

486

577

687

820

985

1222

1459

1928

2049

2252

2641

2959

Фінансова діяльність

159

229

221

216

256

397

586

698

716

868

1084

1453

1973

2621

2711

3096

3572

3893

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

69

126

160

173

189

250

338

400

475

538

724

929

1172

1526

1635

1925

2305

2688

Державне управління

80

160

193

194

214

314

379

434

515

624

955

1357

1561

1970

2201

2417

2647

3219

Освіта

68

121

119

117

133

141

191

238

311

400

606

770

1007

1389

1539

1806

1980

2399

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

75

119

116

116

121

128

167

211

263

332

497

641

833

1142

1264

1558

1708

2101

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

65

100

102

102

124

140

178

201

257

375

573

682

915

1344

1430

1475

1735

2128

 

Примітка. Дані за 1995–1999рр. перераховано згідно з Класифікацією видів економічної діяльності. До 2009р. включно дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах, крім статистично малих; починаючи з 2010 року – по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Інформація узагальнена за видами економічної діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005), яка втратила чинність з 1 січня 2014р.

Безпосереднє порівняння даних 2010–2012 років з аналогічними даними попередніх років є некоректним.

 

 

Дата останньої модифікації: 3/03/2014