Архів

Розподіл кількості штатних працівників
за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності
у вересні
2019 року

 

 

Кількість

працівників,

яким оплачено 50% і більше

робочого часу,

встановленого

на вересень,

осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у вересні нарахована у межах, %

до

4173,00

грн

від

4173,01

до

4500,00

грн

від 4500,01

до

5000,00

грн

від

5000,01

до

6000,00

грн

від 6000,01

до

7000,00

грн

від 7000,01

до

8000,00

грн

від 8000,01 до

10000,00

грн

від 10000,01 до

12000,00

грн

від 12000,01 до

15000,00

грн

від 15000,01 до

20000,00

грн

понад 20000,00

грн

Усього

279520

7,3

10,9

8,7

8,9

8,2

7,5

11,2

9,6

10,2

8,2

9,3

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

33925

6,0

11,1

7,6

9,4

9,6

9,4

12,4

9,4

8,8

7,0

9,3

Промисловість

81250

3,6

4,9

5,4

6,9

6,9

6,9

11,4

10,3

13,7

12,8

17,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

17608

1,2

0,8

2,0

1,9

1,9

2,0

5,8

7,7

16,9

23,6

36,2

Переробна промисловість

50153

5,0

7,0

7,2

8,7

7,5

6,9

10,8

9,8

12,2

10,7

14,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

9542

1,0

1,6

2,8

5,6

10,7

12,4

21,4

16,7

15,6

7,5

4,7

Водопостачання; каналізація, поводження
з відходами

3947

2,3

4,3

5,2

9,0

11,3

14,4

19,2

14,2

13,8

4,3

2,0

Будівництво

9144

2,7

8,5

9,8

8,9

6,3

5,9

10,5

9,1

11,6

10,7

16,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

18834

7,1

27,5

12,2

9,0

5,3

5,6

9,6

8,9

7,9

4,5

2,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

23892

10,7

7,2

4,5

6,2

6,1

6,4

12,8

14,5

13,9

9,0

8,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

1438

6,3

9,7

24,8

10,0

11,6

6,7

12,4

7,5

6,1

1,6

3,3

Інформація та телекомунікації

1976

5,2

12,5

15,0

18,4

14,4

8,6

9,6

4,7

4,9

2,4

4,3

Фінансова та страхова діяльність

3408

2,8

5,7

5,7

3,7

5,7

8,3

16,0

15,1

15,1

13,3

8,6

Операції з нерухомим майном

1759

6,8

24,3

11,0

7,1

9,0

7,2

9,4

7,4

7,4

4,9

5,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

3465

8,3

12,7

11,9

9,6

8,0

6,0

8,2

5,2

8,9

8,6

12,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

6323

10,2

12,6

30,4

4,1

6,7

8,0

13,7

6,2

4,0

2,3

1,8

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

14392

2,9

4,3

4,3

7,0

8,3

7,4

13,7

13,3

13,0

11,6

14,2

Освіта

42318

8,4

14,8

9,9

11,0

10,7

8,1

10,2

9,1

9,0

6,1

2,7

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

32367

14,9

15,3

13,2

13,9

10,8

8,4

9,7

5,8

4,1

2,5

1,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4487

22,1

19,1

11,5

12,0

8,3

6,6

8,3

4,4

4,5

1,7

1,5

Надання інших видів послуг

542

14,1

32,2

2,7

12,5

4,5

5,3

8,7

7,6

5,6

3,4

3,4

_____________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 04/12/2019