Використання палива за окремими видами економічної діяльності
у 2018 році

 

 

Використано1

Частка використання за окремими видами економічної діяльності, %

сільське,

лісове
та рибне господарство

промисловість

будівництво

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

підприємства та організації інших видів діяльності

Усього, тис.т умов.палив

7146,4

3,1

92,3

0,5

2,8

1,3

Вугілля, тис.т

18,1

0,4

68,7

5,7

9,0

16,2

Газ природний, млн.м3

2276,4

0,8

94,5

0,1

2,6

2,0

Нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів бітумінозних (включаючи газовий конденсат), тис.т

к

к

к

к

к

к

Бензин моторний, тис.т

77,2

29,8

31,3

6,6

7,5

24,8

Газойлі (паливо дизельне), тис.т

360,6

30,8

37,9

4,0

23,8

3,5

Мазути паливні важкі, тис.т

99,3

99,8

к

к

Пропан і бутан скраплені, тис.т

69,0

34,7

43,2

2,9

4,1

15,1

Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі, тис.т

6,6

18,9

67,5

3,9

8,7

1,0

Дрова для опалення, тис.м3 щільних

108,3

20,5

47,8

2,0

2,7

27,0

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, тис.т

13,9

к

75,4

9,5

к

12,5

________________

1 Дані підприємств, організацій та установ про використання палива на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.

 

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 24/06/2019