Структура витрат палива за напрямами використання
у 201
8 році

 

 (відсотків)

 

Використано1

У тому числі

на перетворення
в інші види
палива та
енергію

для неенергетичних потреб

кінцеве використання1

втрати при

розподілі,
транспортуванні
та зберіганні

Усього

100,0

60,9

2,8

36,3

0,0

Вугілля

100,0

32,4

67,6

Газ природний

100,0

28,6

к

65,6

к

Нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів бітумінозних (включаючи газовий конденсат)

к

к

к

к

Бензин моторний

100,0

к

к

100,0

к

Газойлі (паливо дизельне)

100,0

2,1

к

97,9

к

Мазути паливні важкі

100,0

к

к

25,4

Пропан і бутан скраплені

100,0

к

к

Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі

100,0

к

97,8

к

Дрова для опалення

100,0

57,7

42,3

Паливні брикети та гранули
з деревини та іншої природної сировини

100,0

75,3

24,7

________________

1 Дані  про використання палива на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби підприємств, організацій та установ, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.

 

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

  

 

 

Дата останньої модифікації: 24/06/2019