Методологічні пояснення

 

Методологічні пояснення

 

Показники з постачання та відпуску енергії уміщують інформацію щодо установленої потужності та обсягів відпуску електро- та теплоенергії за усіма видами енергогенеруючих потужностей (тепловими електростанціями, призначеними для виробництва електроенергії (ТЕС), теплоелектроцентралями (тепловими електростанціями з комбінованим циклом виробництва електричної та теплової енергії - ТЕЦ), атомними електростанціями (АЕС), вітровими електростанціями, сонячними електростанціями, гідроелектростанціями, гідроакумулюючими електростанціями, котельними установками, утилізаційними установками, електрокотлами, теплонасосними та іншими енергогенеруючими установками).

Установлена електрична та теплова потужності джерел постачання енергії відображається станом на 31 грудня звітного року.

Показники щодо використання енергії уміщують дані про загальний обсяг використання електроенергії (активної енергії), теплоенергії (пари і гарячої води) за усіма джерелами надходження (як від власного виробництва, так і  від зовнішніх надходжень) на виробничо-експлуатаційні та господарсько-побутові потреби підприємств.

Використання та запаси палива на виробничі та комунально-побутові потреби визначають як суму даних підприємств щодо витрат цих ресурсів на перетворення в інші види палива та енергію, для неенергетичних цілей (як сировина, матеріал), на кінцеве споживання, а також їхніх втрат при розподілі, транспортуванні та зберіганні, незалежно від джерел надходження (чи закуплені вони за власні кошти, чи надійшли як давальницька сировина).

Для визначення загальних обсягів використання палива, а також частки окремих видів палива в загальному обсязі всі види палива перераховують з натуральних значень в умовні за вугільним еквівалентом (7000 ккал/кг).

 

 

 

Дата останньої модифікації: 22/06/2018