Архів

Рентабельність операційної діяльності підприємств
за видами економічної діяльності
за 2018 рік

 

 

 

 

(тис.грн)

 

 

Код за КВЕД-

2010

Результат від операційної діяльності

Витрати
операційної
діяльності

Рівень
рентабельності (збитковості), %

 

Усього1

 

16113794,6

222624526,5

7,2

 

сільське, лісове та рибне господарство

A

6591537,5

32370368,8

20,4

 

промисловість

B+C+D+E

8158508,6

146652834,3

5,6

 

будівництво

F

348209,1

8660878,2

4,0

 

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

541675,7

5613567,5

9,6

 

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

879249,4

18035998,2

4,9

 

тимчасове розміщування й організація харчування

I

–1327,5

305446,6

–0,4

 

інформація та телекомунікації

J

28226,9

595352,8

4,7

 

фінансова та страхова діяльність

K

32286,1

236049,6

13,7

 

операції з нерухомим майном

L

–681728,3

4536851,4

–15,0

 

професійна, наукова та технічна діяльність

M

117799,0

1183527,8

10,0

 

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

77580,3

3106206,4

2,5

 

освіта

P

3133,0

83209,1

3,8

 

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

37391,4

1126580,6

3,3

 

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

–16697,7

36389,6

–45,9

 

надання інших видів послуг

S

–2048,9

81265,6

–2,5

 

________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 05/11/2019