Архів

Рентабельність операційної діяльності підприємств
за видами економічної діяльності промисловості
за 2017 рік

 

 

 

 

(тисрн)

 

Результат від
операційної
діяльності

Витрати
операційної
діяльності

Рівень
рентабельності (збитковості), %

Промисловість

12348093,2

119968426,7

10,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

11334812,0

21184991,3

53,5

Переробна промисловість

1018219,3

84588061,1

1,2

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

1529385,0

29152022,3

5,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

23929,0

765173,1

3,1

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

8311,5

448995,6

1,9

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

...1

...1

...1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

229089,8

2050128,8

11,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

...1

...1

...1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

302139,9

1320934,5

22,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

80873,4

1090580,7

7,4

машинобудування

781530,3

11010748,2

7,1

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції

19998,6

179484,5

11,1

виробництво електричного устатковання

55628,5

443824,0

12,5

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

282301,1

3532927,5

8,0

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

423602,1

6854512,2

6,2

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

55411,0

862255,0

6,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

91506,4

13323168,5

0,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–96444,5

872205,8

–11,1

________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України Про державну статистику щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 23/10/2018