Архів

Показники балансу великих та середніх підприємств
за видами економічної діяльності
станом на 3
0 вересня 2017 року

 

 

(тисрн)

 

Актив

необоротні активи

оборотні активи

необоротні активи та групи вибуття

на
1 січня
2017р.

на
30 вересня
2017р.

на
1 січня
2017р.

на
30 вересня
2017р.

на
1 січня
2017р.

на
30 вересня
2017р.

Усього1

54178780,4

57920052,8

82965527,2

84532761,1

19871,0

43747,0

сільське, лісове та рибне господарство

58343,0

55849,0

36246,0

36403,0

промисловість

35379189,1

38098493,0

58696638,6

58103209,8

10988,0

11631,0

будівництво

1300943,9

1476509,6

1308922,1

1624011,4

29189,0

оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних
засобів і мотоциклів

344894,1

367499,3

13267512,0

14286668,6

248,0

транспорт, складське
господарство, поштова та кур’єрська діяльність

5183438,0

5890940,0

6058919,6

7571885,0

тимчасове розміщування й організація харчування

37345,0

43444,0

40986,0

41757,0

інформація та
телекомунікації

...2

...2

...2

...2

фінансова та страхова
діяльність

...2

...2

...2

...2

...2

...2

операції з нерухомим майном

1247921,9

1021407,0

1187280,4

768663,7

5652,0

професійна, наукова та технічна діяльність

611473,1

610919,9

1043426,0

757082,1

діяльність у сфері
адміністративного та
допоміжного
обслуговування

8008835,1

8238446,3

...2

...2

...2

...2

освіта

охорона здоров’я та
надання соціальної
допомоги

127842,2

133283,7

50992,2

76994,5

мистецтво, спорт,
розваги та відпочинок

...2

...2

...2

...2

надання інших видів
послуг

7781,0

9830,0

2417,0

2185,0

 

Продовження

 

Пасив

власний капітал

довгострокові
зобов’язання і
забезпечення

поточні зобов’язання і
забезпечення

на
1 січня
2017р.

на
30 вересня
2017р.

на
1 січня
2017р.

на
30 вересня
2017р.

на
1 січня
2017р.

на
30 вересня
2017р.

Усього1

20270758,6

27139773,7

14437995,6

12259782,7

102455235,4

103097004,5

сільське, лісове та рибне
господарство

63578,0

65749,0

4372,0

2376,0

26639,0

24127,0

промисловість

12437973,3

17998985,5

10744664,5

10003447,0

70904177,9

68210901,3

будівництво

1218874,8

1481169,0

131617,0

151373,6

1259374,2

1497167,4

оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних
засобів і мотоциклів

687148,7

742247,6

237632,0

249573,8

12687873,4

13662346,5

транспорт, складське
господарство, поштова та кур’єрська діяльність

2411201,7

3202952,9

1029397,8

809731,0

7801758,1

9450141,1

тимчасове розміщування й організація харчування

38781,0

38070,0

39550,0

47131,0

інформація та
телекомунікації

...2

...2

...2

...2

фінансова та страхова
діяльність

...2

...2

...2

...2

...2

...2

операції з нерухомим майном

–451513,1

–134626,9

873250,0

717433,0

2019117,4

1207264,6

професійна, наукова та технічна діяльність

–3376939,7

–3905612,1

215197,0

215060,0

4816641,8

5058554,1

діяльність у сфері
адміністративного та
допоміжного
обслуговування

6944470,6

7331932,2

...2

...2

...2

...2

освіта

охорона здоров’я та
надання соціальної
допомоги

109907,3

122392,5

213,0

429,0

68525,1

87456,7

мистецтво, спорт,
розваги та відпочинок

...2

...2

...2

...2

надання інших видів
послуг

9284,0

10940,0

58,0

35,0

856,0

1040,0

 

Продовження

 

Пасив

Баланс

зобов’язання, пов’язані з
необоротними активами та
групами вибуття та чиста
вартість активів
недержавного пенсійного
фонду

на
1 січня
2017р.

на
30 червня
2017р.

на
1 січня
2017р.

на
30 вересня
2017р.

Усього1

189,0

137164178,6

142496560,9

сільське, лісове та рибне
господарство

94589,0

92252,0

промисловість

94086815,7

96213333,8

будівництво

2609866,0

3129710,0

оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних
засобів і мотоциклів

13612654,1

14654167,9

транспорт, складське
господарство, поштова
та кур’єрська діяльність

11242357,6

13462825,0

тимчасове розміщування й організація харчування

78331,0

85201,0

інформація та
телекомунікації

...2

...2

фінансова та страхова
діяльність

...2

...2

операції з нерухомим майном

2440854,3

1790070,7

професійна, наукова та технічна діяльність

1654899,1

1368002,0

діяльність у сфері
адміністративного та
допоміжного
обслуговування

8353230,4

8824818,3

освіта

охорона здоров’я та
надання соціальної
допомоги

189,0

178834,4

210278,2

мистецтво, спорт,
розваги та відпочинок

...2

...2

надання інших видів
послуг

10198,0

12015,0

________________

Дані наведено без урахування результатів діяльності банків. За видом економічної діяльностіСільське, лісове та рибне господарствоінформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України Про державну статистику щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 26/12/2017