Архів

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності
станом на 31 грудня 201
8 року

  

 

(тис.грн)

 

Код за КВЕД-

2010

Актив

необоротні активи

оборотні активи

необоротні активи та
групи вибуття

на
1 січня
201
8р.

на
31 грудня
201
8р.

на
1 січня
201
8р.

на
31 грудня
201
8р.

на
1 січня
201
8р.

на
31 грудня
201
8р.

Усього1

 

94627070,5

107913776,9

162790986,2

181365582,4

88922,2

103355,9

сільське, лісове та рибне господарство

A

16410463,0

19934458,9

35543272,8

46441016,6

2770,5

10412,1

промисловість

B+C+D+E

41139330,7

45515399,0

65173457,2

70493063,9

41045,8

41435,4

будівництво

F

1581107,6

1826301,9

2983145,7

3666691,5

12482,0

15852,7

оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних
засобів і мотоциклів

G

3101287,4

3357254,5

23306684,4

27715211,6

9674,2

12303,0

транспорт, складське
господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

5375176,5

7237771,0

9963296,2

9295130,2

4636,3

4505,0

тимчасове розміщування й організація харчування

I

191301,1

226158,6

154706,8

151310,3

інформація та
телекомунікації

J

107532,1

140509,7

175518,8

239696,7

40,1

40,1

фінансова та страхова
діяльність

K

2675662,6

2646560,5

1102782,5

1157518,1

919,0

4020,0

операції з нерухомим майном

L

11649038,9

13114658,4

20132795,9

17725889,8

13764,1

12537,5

професійна, наукова та технічна діяльність

M

885290,7

886985,2

567425,4

737230,0

2,0

діяльність у сфері
адміністративного та
допоміжного
обслуговування

N

10978967,6

12266731,8

3440632,5

3340444,8

3588,2

2234,1

освіта

P

27130,3

24102,0

111279,7

170373,5

16,0

охорона здоров’я та
надання соціальної
допомоги

Q

427044,2

654886,7

113169,9

202095,3

мистецтво, спорт,
розваги та відпочинок

R

48180,1

48481,0

9055,7

12895,0

надання інших видів
послуг

S

29557,7

33517,7

13762,7

17015,1

 

Продовження

 

Код за КВЕД-

2010

Пасив

власний капітал

довгострокові
зобов’язання і
забезпечення

поточні зобов’язання і
забезпечення

на
1 січня
201
8р.

на
31 грудня
201
8р.

на
1 січня
201
8р.

на
31 грудня
201
8р.

на
1 січня
201
8р.

на
31 грудня
201
8р.

Усього1

 

69297525,4

86116513,3

25112537,5

22449526,4

163094299,1

180801099,4

сільське, лісове та рибне
господарство

A

32490071,8

39051684,3

3349714,2

2760175,6

16114299,7

24571535,4

промисловість

B+C+D+E

23407108,5

31157540,4

11147318,8

10003653,8

71799406,4

74886003,5

будівництво

F

1172695,9

1455009,9

310623,8

432251,2

3093399,3

3621577,0

оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних
засобів і мотоциклів

G

–3011275,7

–2684771,9

1253412,8

1314496,1

28175481,8

32446116,7

транспорт, складське
господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

2377324,5

2957987,8

987479,6

1414398,0

11978304,9

12165020,4

тимчасове розміщування й організація харчування

I

168538,5

176147,4

16054,0

16085,2

161415,4

185236,3

інформація та
телекомунікації

J

133885,9

223434,2

1392,6

1377,3

147812,5

155435,0

фінансова та страхова
діяльність

K

1064732,8

985905,6

41813,8

40921,2

2672817,5

2780811,8

операції з нерухомим майном

L

3193491,3

3447340,1

5171906,1

4074775,8

23430048,6

23330952,5

професійна, наукова та технічна діяльність

M

693594,7

783876,7

223339,4

170118,6

535784,0

669250,2

діяльність у сфері
адміністративного та
допоміжного
обслуговування

N

7072173,7

7755476,6

2605191,0

2209408,7

4745823,6

5644525,4

освіта

P

16336,9

23253,7

3,5

0,7

122069,6

171237,1

охорона здоров’я та
надання соціальної
допомоги

Q

443470,3

706849,1

1558,3

6758,2

95185,5

143374,7

мистецтво, спорт,
розваги та відпочинок

R

50212,9

50139,5

1219,7

3720,7

5803,2

7515,8

надання інших видів
послуг

S

25163,4

26639,9

1509,9

1385,3

16647,1

22507,6

 

Продовження

 

Код за КВЕД-

2010

Пасив

Баланс

зобов’язання, пов’язані з
необоротними активами та
групами вибуття та чиста
вартість активів
недержавного пенсійного
фонду

на
1 січня
201
8р.

на
31 грудня
201
8р.

на
1 січня
201
8р.

на
31 грудня
201
8р.

Усього1

 

2616,9

15576,1

257506978,9

289382715,2

сільське, лісове та рибне
господарство

A

2420,6

2492,3

51956506,3

66385887,6

промисловість

B+C+D+E

2700,6

106353833,7

116049898,3

будівництво

F

16,3

8,0

4576735,3

5508846,1

оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних
засобів і мотоциклів

G

27,1

8928,2

26417646,0

31084769,1

транспорт, складське
господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

15343109,0

16537406,2

тимчасове розміщування й організація харчування

I

346007,9

377468,9

інформація та
телекомунікації

J

283091,0

380246,5

фінансова та страхова
діяльність

K

460,0

3779364,1

3808098,6

операції з нерухомим
майном

L

152,9

17,3

31795598,9

30853085,7

професійна, наукова та технічна діяльність

M

969,7

1452718,1

1624215,2

діяльність у сфері
адміністративного та
допоміжного
обслуговування

N

14423188,3

15609410,7

освіта

P

138410,0

194491,5

охорона здоров’я та
надання соціальної
допомоги

Q

540214,1

856982,0

мистецтво, спорт,
розваги та відпочинок

R

57235,8

61376,0

надання інших видів
послуг

S

43320,4

50532,8

______________

Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

 

Дата останньої модифікації: 05/11/2019