Архів

 

 

 

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами економічної діяльності промисловості
за січень–
вересень 2018 року

 

 

(тис.грн)

 

Результат від
операційної
діяльності

Витрати
операційної
діяльності

Рівень
рентабельності (збитковості), %

Промисловість

7988360,7

97434704,0

8,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

8650056,5

19453827,7

44,5

Переробна промисловість

–744196,7

67726681,9

–1,1

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

1497997,8

23709734,2

6,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

715,7

188127,8

0,4

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

3437,0

246366,0

1,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

...1

...1

...1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

124621,2

1710472,7

7,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

...1

...1

...1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

182519,5

592139,0

30,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

28063,4

949476,0

3,0

машинобудування

322283,6

9392160,6

3,4

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції

...1

...1

...1

виробництво електричного устатковання

...1

...1

22,6

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

194679,4

2649944,5

7,3

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

32655,2

6240904,1

0,5

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

15535,1

420711,6

3,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

136238,0

9614858,0

1,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–53737,1

639336,4

–8,4

________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України Про державну статистику щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 27/12/2018