Впровадження інновацій на промислових підприємствах

 

 

Питома вага підприємств, що впроваджували інновації1, %

Кількість впроваджених нових технологічних процесів, одиниць

у т.ч. маловідходних, ресурсо-зберігаючих

Кількість найменувань впроваджених інноваційних видів продукції, одиниць

у т.ч. нових видів машин, устатковання, приладів,
апаратів

Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової2, %

2007

10,1

35

18

142

142

3,1

2008

8,3

26

12

90

33

0,6

2009

10,8

28

13

114

32

8,2

2010

9,9

24

12

72

30

10,4

2011

7,4

16

13

72

34

24,3

2012

7,4

18

11

64

19

14,4

2013

6,9

25

15

58

10

6,5

2014

6,8

29

17

92

5

8,9

2015

14,6

34

18

96

29

1,9

20173

8,9

31

...4

86

31

0,2

_________________

1 Починаючи з 2015 року, безпосереднє порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним у зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства.

2 З 2015р. – питома вага реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції промислових підприємств.

3 Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства змінена з “річної” на “один раз на два роки”, починаючи з 2015 року.

4 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 12/07/2018