Архів

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю1 у атмосферне

повітря за видами економічної діяльності у 2018 році

 

(тонн)

 

Код за
КВЕД-
2010

Обсяги
викидів

Крім того,
діоксиду
вуглецю

Усі види економічної діяльності

 

52156,2

3342137,4

Сільське, лісове та рибне господарство

А

4759,6

9105,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

20632,0

484138,4

Переробна промисловість

С

14831,0

1047340,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2912,6

1024286,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

49,5

1005,6

Будівництво

F

101,2

1894,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

146,9

96,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

8224,8

737779,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1,2

221,1

Інформація та телекомунікації

J

3,6

568,1

Фінансова та страхова діяльність

K

0,1

Операції з нерухомим майном

L

110,8

1850,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

16,9

121,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  обслуговування

N

66,8

5714,7

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

168,3

14840,4

Освіта

P

30,8

4360,5

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

97,6

8347,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

2,5

467,9

Надання інших видів послуг

S

________________

1 Від стаціонарних джерел забруднення.

 

 

Дата останньої модифікації: 26/04/2019