Архів

Витрати на охорону навколишнього природного середовища

за видами природоохоронних заходів у 2018 році

 

(у фактичних цінах, тис.грн)

 

Усього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні
витрати

усього

з них
витрати на
капітальний
ремонт

Капітальні інвестиції та поточні витрати

1708903,4

264100,3

235763,9 1444803,1

у тому числі на

 

 

   

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

403740,5 8399,8 8399,8 395340,7

очищення зворотних вод

1126061,7 244922,6 227340,4 881139,1

поводження з відходами

109602,9 6498,2 23,7 103104,7

захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод

20513,7 85,5 20428,2

зниження шумового і вібраційного впливу

збереження біорізноманіття і середовища існування

37566,5

4194,2

33372,3

радіаційну безпеку

науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування

інші напрями природоохоронної діяльності

11418,1

11418,1

 

 

 

Дата останньої модифікації: 29/05/2019