Архів

Витрати на охорону навколишнього природного середовища

за видами економічної діяльності у 2018 році

 

(у фактичних цінах; тис.грн)

 

Код за
КВЕД-2010

Капітальні
інвестиції

Поточні
витрати

Усі види економічної діяльності

 

264100,3

1444803,1

Сільське, лісове та рибне господарство

А

794,0

27571,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

229643,9

186953,9

Переробна промисловість

С

5867,5

920970,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

582,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

19619,0

280479,4

Будівництво

F

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

46,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

242,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

Інформація та телекомунікації

J

Фінансова та страхова діяльність

K

Операції з нерухомим майном

L

1267,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

5828,9

1334,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  обслуговування

N

538,3

13049,4

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

462,6

1207,3

Освіта

P

395,9

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

35,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

1346,1

9745,4

Надання інших видів послуг

S

921,3

 

 

Дата останньої модифікації: 29/05/2019