Архів

Витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів

за напрямами природоохоронних заходів у 2016 році

 

 

(тис.грн)

 

Усього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні витрати

усього

з них витрати на капітальний ремонт

Капітальні інвестиції та поточні витрати

1017076,6

103043,3

66167,7

914033,3

у тому числі на

 

 

 

 

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

257036,7

10403,7

10297,4

246633,0

очищення зворотних вод

634116,2

74845,0

53285,6

559271,2

поводження з відходами

71233,2

4762,8

66470,4

захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод

15252,0

4147,7

2584,7

11104,3

зниження шумового і вібраційного впливу

збереження біорізноманіття і середовища існування

33261,3

8884,1

24377,2

радіаційну безпеку

6,0

6,0

науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування

106,0

106,0

інші напрями природоохоронної діяльності

6065,2

6065,2

 

 

Дата останньої модифікації: 23/05/2016