Архів

Кількість підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році
1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
од

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

од

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

од

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

од

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

од

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього

 

10958

14

0,1

599

5,5

10345

94,4

8952

81,7

Сільське, лісове та рибне господарство

А

2681

2

0,1

164

6,1

2515

93,8

2276

84,9

Промисловість

B+C+D+E

1311

11

0,8

183

14,0

1117

85,2

812

61,9

Будівництво

F

930

28

3,0

902

97,0

745

80,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів
і мотоциклів

G

2616

72

2,8

2544

97,2

2246

85,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

489

1

0,2

39

8,0

449

91,8

359

73,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

163

2

1,2

161

98,8

127

77,9

Інформація та телекомунікації

J

284

3

1,1

281

98,9

249

87,7

Фінансова та страхова діяльність

K

53

3

5,7

50

94,3

44

83,0

Операції з нерухомим майном

L

1025

16

1,6

1009

98,4

925

90,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

579

8

1,4

571

98,6

528

91,2

Діяльність у сфері адміністративного
та допоміжного обслуговування

N

468

28

6,0

440

94,0

380

81,2

Освіта

P

80

 

 

80

100,0

73

91,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

135

50

37,0

85

63,0

60

44,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

48

1

2,1

47

97,9

39

81,3

Надання інших видів послуг

S

96

2

2,1

94

97,9

89

92,7

______________

1 Дані уточнено, без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 04/11/2019