Архів

Кількість зайнятих працівників у субєктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2018 році
1

  

  

Код за КВЕД-2010

Усього,

осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках до загальної кількості

зайнятих працівників

осіб

у відсотках до загальної кількості зайнятих працівників

Усього

 

323360

229463

100,0

93897

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

44673

42190

18,4

2483

2,6

Промисловість

B+C+D+E

96636

87085

38,0

9551

10,2

Будівництво

F

12061

10146

4,4

1915

2,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів

G

70105

20790

9,1

49315

52,5

Транспорт, складське господарство, поштова та
 кур’єрська діяльність

H

43636

37661

16,4

5975

6,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

7075

1399

0,6

5676

6,1

Інформація та телекомунікації

J

5366

1722

0,7

3644

3,9

Фінансова та страхова діяльність

K

677

502

0,2

175

0,2

Операції з нерухомим майном

L

8111

6033

2,6

2078

2,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

7253

3441

1,5

3812

4,1

Діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування

N

8714

7077

3,1

1637

1,7

Освіта

P

922

421

0,2

501

0,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

11602

10260

4,5

1342

1,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

1008

297

0,1

711

0,8

Надання інших видів послуг

S

5521

439

0,2

5082

5,4

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

 

Дата останньої модифікації: 05/11/2019