Архів

Кількість найманих працівників у субєктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2018 році
1

  

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках до загальної кількості найманих працівників

осіб

у відсотках до загальної кількості найманих працівників

Усього

 

270176

226478

100,0

43698

100,0

Cільське, лісове та рибне господарство

A

41412

40308

17,8

1104

2,5

Промисловість

B+C+D+E

93329

86906

38,4

6423

14,7

Будівництво

F

10933

10039

4,4

894

2,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

44119

20466

9,0

23653

54,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

40633

37615

16,6

3018

6,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

5433

1381

0,6

4052

9,3

Інформація та телекомунікації

J

2135

1682

0,8

453

1,0

Фінансова та страхова діяльність

K

504

491

0,2

13

0,0

Операції з нерухомим майном

L

6528

5935

2,6

593

1,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

4153

3300

1,5

853

2,0

Діяльність у сфері адміністративного та   допоміжного обслуговування

N

7570

7000

3,1

570

1,3

Освіта

P

561

410

0,2

151

0,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

10839

10243

4,5

596

1,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

627

285

0,1

342

0,8

Надання інших видів послуг

S

1400

417

0,2

983

2,3

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 05/11/2019