Архів

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) субєктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2018 році
1

  

 

Код за КВЕД-2010

Усього,

тис.грн

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

тис.грн

у відсотках до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)

тис.грн

у відсотках до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)

Усього

 

319934905,2

294184841,4

100,0

25750063,8

100,0

Cільське, лісове та рибне господарство

A

36192638,4

35265908,0

12,0

926730,4

3,6

Промисловість

B+C+D+E

169909322,3

167952699,2

57,1

1956623,1

7,6

Будівництво

F

9998467,8

9041004,7

3,1

957463,1

3,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

68097029,9

54622847,2

18,6

13474182,7

52,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

20252033,2

18091370,0

6,1

2160663,2

8,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1028414,3

288119,9

0,1

740294,4

2,9

Інформація та телекомунікації

J

2599278,1

669750,4

0,2

1929527,7

7,5

Фінансова та страхова діяльність

K

284845,9

208681,7

0,1

76164,2

0,3

Операції з нерухомим майном

L

3899320,9

3280365,0

1,1

618955,9

2,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2495311,7

1167995,4

0,4

1327316,3

5,2

Діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування

N

3224556,4

2541566,8

0,9

682989,6

2,6

Освіта

P

172707,0

91965,8

0,0

80741,2

0,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

1075139,9

868693,0

0,3

206446,9

0,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

146137,4

17443,6

0,0

128693,8

0,5

Надання інших видів послуг

S

559702,0

76430,7

0,0

483271,3

1,9

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

Дата останньої модифікації: 05/11/2019