Архів

Показники діяльності субєктів господарювання
з розподілом за їх розмірами1

 

 

Усього

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

Усього

великі

середні

малі

з них

Усього

суб’єкти середнього підприємництва

суб’єкти

 малого підприємництва

з них

мікро-підприємства

суб’єкти мікро-підприємництва

Кількість суб’єктів господарювання, од

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

61289

8989

15

545

8429

7124

52300

18

52282

52003

2017

60654

10188

12

567

9609

8272

50466

24

50442

50107

2018

61157

10958

14

599

10345

8952

50199

33

50166

49775

Кількість суб’єктів господарювання на 10 тис. осіб наявного населення, од

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

428

63

0

4

59

50

365

0

365

363

2017

427

72

0

4

68

58

355

0

355

353

2018

435

78

0

4

74

64

357

0

357

354

Кількість зайнятих працівників, осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

306623

219589

59657

110175

49757

20366

87034

1864

85170

79303

2017

309026

220033

54261

114232

51540

22679

88993

2226

86767

79836

2018

323360

229463

56715

120314

52434

23338

93897

2760

91137

83502

Кількість найманих працівників, осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

251580

216846

59655

110143

47048

17790

34734

1846

32888

27300

2017

255379

216852

54261

114201

48390

19672

38527

2202

36325

29729

2018

270176

226478

56715

120294

49469

20497

43698

2727

40971

33727

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), тисрн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

227195979,9

210535910,1

90056918,6

87449006,6

33029984,9

10510954,6

16660069,8

813624,4

15846445,4

15000392,1

2017

279937529,5

259311377,9

114937049,0

102568050,5

41806278,4

14460812,0

20626151,6

1189802,4

19436349,2

18421256,4

2018

319934905,2

294184841,4

129698266,1

113956550,1

50530025,2

17836026,0

25750063,8

1496293,5

24253770,3

23031268,4

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 05/11/2019