Архів

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році
1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього

 

229463

56715

24,7

120314

52,4

52434

22,9

23338

10,2

Сільське, лісове та рибне господарство

А

42190

к

к

к

к

11291

26,8

6043

14,3

Промисловість

B+C+D+E

87085

28054

32,2

49592

57,0

9439

10,8

2398

2,8

Будівництво

F

10146

4973

49,0

5173

51,0

2020

19,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

20790

9946

47,8

10844

52,2

5440

26,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

37661

к

к

к

к

3342

8,9

1122

3,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1399

к

к

к

к

342

24,4

Інформація та телекомунікації

J

1722

258

15,0

1464

85,0

784

45,5

Фінансова та страхова діяльність

K

502

242

48,2

260

51,8

108

21,5

Операції з нерухомим майном

L

6033

2403

39,8

3630

60,2

2054

34,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

3441

1021

29,7

2420

70,3

1535

44,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

7077

5423

76,6

1654

23,4

743

10,5

Освіта

P

421

 

 

421

100,0

260

61,8

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

10260

9428

91,9

832

8,1

234

2,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

297

к

к

к

к

81

27,3

Надання інших видів послуг

S

439

к

к

к

к

174

39,6

______________

1 Дані уточнено, без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 04/11/2019