Архів

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
 з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році
1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього

 

226478

56715

25,0

120294

53,1

49469

21,9

20497

9,1

Сільське, лісове та рибне господарство

А

40308

к

к

к

к

9410

23,3

4214

10,5

Промисловість

B+C+D+E

86906

28054

32,3

49586

57,0

9266

10,7

2245

2,6

Будівництво

F

10039

4973

49,5

5066

50,5

1925

19,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів
і мотоциклів

G

20466

9943

48,6

10523

51,4

5138

25,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

37615

к

к

к

к

3297

8,8

1087

2,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1381

к

к

к

к

328

23,8

Інформація та телекомунікації

J

1682

258

15,3

1424

84,7

745

44,3

Фінансова та страхова діяльність

K

491

242

49,3

249

50,7

97

19,8

Операції з нерухомим майном

L

5935

2403

40,5

3532

59,5

1957

33,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

3300

1021

30,9

2279

69,1

1396

42,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

7000

5421

77,4

1579

22,6

669

9,6

Освіта

P

410

410

100,0

249

60,7

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

10243

9423

92,0

820

8,0

225

2,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

285

к

к

к

к

70

24,6

Надання інших видів послуг

S

417

к

к

к

к

152

36,5

______________

1 Дані уточнено, без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 04/11/2019