Архів

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році
1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього

 

294184841,4

129698266,1

44,1

113956550,1

38,7

50530025,2

17,2

17836026,0

6,1

Сільське, лісове та рибне господарство

А

35265908,0

к

к

к

к

9748337,8

27,6

3729922,1

10,6

Промисловість

B+C+D+E

167952699,2

116022207,9

69,1

45461623,3

27,1

6468868,0

3,8

1305822,7

0,8

Будівництво

F

9041004,7

5340742,1

59,1

3700262,6

40,9

1266735,3

14,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів
і мотоциклів

G

54622847,2

30749121,1

56,3

23873726,1

43,7

8438589,8

15,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

18091370,0

к

к

к

к

2342547,8

13,0

775230,5

4,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

288119,9

к

к

к

к

49236,0

17,1

Інформація та телекомунікації

J

669750,4

129854,1

19,4

539896,3

80,6

287389,1

42,9

Фінансова та страхова діяльність

K

208681,7

131818,5

63,2

76863,2

36,8

28430,7

13,6

Операції з нерухомим майном

L

3280365,0

1532962,6

46,7

1747402,4

53,3

883771,0

26,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1167995,4

346088,9

29,6

821906,5

70,4

406591,6

34,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2541566,8

1806683,1

71,1

734883,7

28,9

545061,4

21,4

Освіта

P

91965,8

 

91965,8

100,0

41441,5

45,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

868693,0

766578,1

88,2

102114,9

11,8

30901,7

3,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

17443,6

к

к

к

к

6186,7

35,5

Надання інших видів послуг

S

76430,7

к

к

к

к

40715,9

53,3

______________

1 Дані уточнено, без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 04/11/2019