Архів

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році
1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

Усього

 

22629900,4

8365333,7

37,0

11430190,6

50,5

2834376,1

12,5

997547,6

4,4

Сільське, лісове та рибне господарство

А

3480212,6

к

к

к

к

548226,9

15,8

191483,0

5,5

Промисловість

B+C+D+E

10424241,2

4516562,7

43,3

5346674,4

51,3

561004,1

5,4

115280,9

1,1

Будівництво

F

860188,9

568931,0

66,1

291257,9

33,9

92236,2

10,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1260804,4

643316,5

51,0

617487,9

49,0

261868,4

20,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

4426799,3

к

к

к

к

173907,5

3,9

52363,3

1,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

66966,8

к

к

к

к

12619,8

18,8

Інформація та телекомунікації

J

109574,1

19201,3

17,5

90372,8

82,5

42432,5

38,7

Фінансова та страхова діяльність

K

36735,8

22960,5

62,5

13775,3

37,5

4939,7

13,4

Операції з нерухомим майном

L

362657,5

182104,0

50,2

180553,5

49,8

87229,6

24,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

403827,6

275525,2

68,2

128302,4

31,8

65692,3

16,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

505389,3

416731,1

82,5

88658,2

17,5

38134,7

7,5

Освіта

P

23434,5

 

23434,5

100,0

14811,0

63,2

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

627977,2

591284,3

94,2

36692,9

5,8

10531,9

1,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

16452,9

к

к

к

к

2240,1

13,6

Надання інших видів послуг

S

24638,3

к

к

к

к

5684,2

23,1

______________

1 Дані уточнено, без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 04/11/2019