Архів

Кількість субєктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2018 році
1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього,

од

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

од

у відсотках до загальної кількості підприємств

од

у відсотках до загальної кількості  фізичних осіб-підприємців

Усього

 

61157

10958

100,0

50199

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

4060

2681

24,5

1379

2,8

Промисловість

B+C+D+E

4439

1311

12,0

3128

6,2

Будівництво

F

1951

930

8,5

1021

2,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

28278

2616

23,9

25662

51,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

3446

489

4,4

2957

5,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1787

163

1,5

1624

3,2

Інформація та телекомунікації

J

3475

284

2,6

3191

6,4

Фінансова та страхова діяльність

K

215

53

0,5

162

0,3

Операції з нерухомим майном

L

2510

1025

9,3

1485

3,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

3538

579

5,3

2959

5,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1535

468

4,3

1067

2,1

Освіта

P

430

80

0,7

350

0,7

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

881

135

1,2

746

1,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

417

48

0,4

369

0,7

Надання інших видів послуг

S

4195

96

0,9

4099

8,2

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

 

Дата останньої модифікації: 05/11/2019