Архів

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень
вересень 2019 року

 

 

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-2010

Вересень

 2019р.

до серпня

2019р.

Вересень

 2019р.

до вересня

 2018р.

Січень–вересень 2019р.

до січня–вересня 2018р.

Промисловість

B+C+D

99,5

94,8

99,8

Добувна та переробна промисловість

B+C

99,5

94,7

99,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

94,8

98,2

103,8

Переробна промисловість

С

107,9

89,6

93,7

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

124,5

87,9

90,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

132,4

99,1

86,0

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

92,3

69,0

85,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

...

...

...

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

...

...

...

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

93,2

78,6

97,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

87,6

86,7

73,2

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

94,6

84,2

100,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

103,2

98,5

97,9

________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 30/10/2019