Архів

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у січні–вересні 2019 року

 

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

128261966,0

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

116877924,9

91,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

63417180,6

49,4

Переробна промисловість

С

53460744,3

41,7

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

22467415,6

17,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

453673,3

0,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1413867,4

1,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

13271161,3

10,3

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1853549,6

1,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1328276,5

1,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1017664,5

0,8

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

10472175,9

8,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

10693038,5

8,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

691002,6

0,6

________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 06/11/2019