Архів

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
за видами економічної діяльності

 

 

 Код за
КВЕД-2010

2016

2017

20181

 

тис.грн

у % до
підсумку

тис.грн

у % до
підсумку

тис.грн

у % до
підсумку

 

Промисловість2

B+C+D+E

144233254,0

100,0

193298613,7

100,0

212813635,7

100,0

 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

52556226,6

36,4

72547226,1

37,5

85435501,3

40,1

 

Переробна промисловість

C

78779353,2

54,6

107072044,2

55,4

111896235,6

52,6

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10+11+12

36591299,1

25,4

38277815,4

19,8

40363039,5

19,0

 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13+14+15

566906,9

0,4

652649,5

0,4

706132,6

0,3

 

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16+17+18

968324,8

0,7

1284751,4

0,7

1918458,9

0,9

 

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

28768710,6

19,9

49451539,7

25,6

45992204,5

21,6

 

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1567554,0

1,1

2479616,8

1,3

3715717,0

1,8

 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

217372,0

0,1

237847,8

0,1

267251,0

0,1

 

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22+23

1217382,6

0,8

1734467,3

0,9

2035991,5

1,0

 

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин та устатковання

24+25

1085035,7

0,8

1422288,8

0,7

1820535,1

0,9

 

машинобудування

26+27+28+29+30

7153463,5

5,0

10506839,3

5,4

13501277,6

6,3

 

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції

26

122536,8

0,1

164590,8

0,1

172156,7

0,1

 

виробництво електричного устатковання

27

381954,5

0,3

588522,6

0,3

840646,5

0,4

 

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

2100693,3

1,5

2960864,2

1,5

3552269,9

1,6

 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29+30

4548278,9

3,1

6792861,7

3,5

8936204,5

4,2

 

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

31+32+33

643304,0

0,4

1024228,2

0,5

1575627,9

0,7

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

12394459,1

8,6

13008633,9

6,7

14490824,6

6,8

 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

503215,1

0,4

670709,5

0,4

991074,2

0,5

 

________________

1 Дані уточнено.

2 Дані сформовані за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за яким показники діяльності підприємств формуються за однорідними видами економічної діяльності) з урахуванням розподілу даних структурних підрозділів підприємства, які розташовані в інших адміністративно-територіальних угрупуваннях, ніж саме підприємство.

 

 

Дата останньої модифікації: 04/11/2019