Основні показники ведення
лісогосподарської діяльності (1990–2017 роки)

 

 

Обсяги продукції
(робіт, послуг) лісового
господарства
(у фактичних
цінах), млнрн

Площа рубок, га

Заготівля деревини1, тис3

Кількість лісових пожеж, одиниць

Площа лісових земель, пройдена
пожежами, га

Згоріло та
пошкоджено
лісу на пні,
м
3

Збитки, заподіяні
лісовими
пожежами
фактичних цінах)
2,
тисрн

Площа
відтворення
лісів,
тиса

усього

у т.ч. від рубок
головного
користування

1990

х

10443

...

...

122

96

1509

22,8

0,8

1991

х

...

...

...

...

124

1606

...

0,5

1992

х

...

...

...

465

248

2730

2331,3

0,6

1993

х

...

...

...

145

378

44666

22,7

0,7

1994

х

...

...

...

321

220

14759

1835,1

0,7

1995

х

8946

...

...

148

23

21

155,3

0,9

1996

х

...

...

...

182

166

12757

426,4

1,0

1997

8,2

...

206,4

53,2

107

74

2834

122,8

0,9

1998

8,6

...

195,7

50,3

371

179

4619

233,6

0,8

1999

9,3

...

197,6

53,5

464

176

10877

286,8

0,8

2000

20,2

15219

386,7

32,8

223

30

289

60,0

0,6

2001

17,6

...

300,6

37,7

116

31

1980

81,6

0,7

2002

19,2

8354

252,3

62,2

178

75

2806

204,8

0,6

2003

23,3

7813

279,4

69,1

256

124

1153

206,7

1,0

2004

35,9

7305

343,4

76,9

50

5

60

4,8

1,2

2005

47,9

8323

374,0

82,7

387

418

24055

1653,3

2,0

2006

59,0

8983

388,3

90,9

236

38

1599

186,1

2,2

2007

62,1

8172

389,4

97,9

270

42

1064

327,0

2,6

2008

80,4

7749

371,1

100,4

89

185

43509

1088,5

2,7

2009

72,2

7732

362,4

79,8

234

74

5308

363,9

2,7

2010

101,7

7856

419,7

88,6

102

16

48,3

2,2

2011

135,6

7851

438,7

100,0

41

10

40,2

2,7

2012

147,1

7479

455,3

100,8

40

7

46,0

2,5

2013

156,9

7518

481,9

92,8

7

1

2,7

2,4

2014

180,1

8186

505,8

90,6

14

180

12396

1562,9

2,1

2015

245,5

9010

563,7

98,0

29

29

52,6

2,0

2016

320,7

7620

542,5

96,0

3

1

4,3

2,0

2017

273,6

7610

392,1

104,2

93

170

4635

1374,2

1,7

______________

1 За 19972002рр. наводяться дані щодо заготівлі ліквідної деревини.

2 За 1990р., 1992р. дані наводяться у тисрб, за 19931995рр. – у млн.крб.

 

 

Дата останньої модифікації: 18/04/2018