Архів

Основні показники ринку праці (квартальні дані)

 

 

Одиниця виміру

2007

січень-
березень

січень-
червень

січень-
вересень

січень-
грудень

Економічно активне населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

744,7

738,9

741,8

744,0

працездатного віку

696,4

695,2

695,6

694,8

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

63,4

62,9

63,2

63,4

працездатного віку

75,4

75,3

75,3

75,2

Зайняте населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

687,1

689,2

696,9

695,2

працездатного віку

638,8

645,5

650,7

646,0

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

58,5

58,7

59,4

59,2

працездатного віку

69,2

69,9

70,5

69,9

Безробітне населення (за методологією МОП):

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

57,6

49,7

44,9

48,8

працездатного віку

57,6

49,7

44,9

48,8

з нього

 

 

 

 

зареєстроване у державній  службі зайнятості

39,1

36,4

33,9

32,6

Рівень безробіття населення (за методологією МОП):

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

7,7

6,7

6,1

6,6

працездатного віку

8,3

7,1

6,5

7,0

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)

у % до економічно активного населення працездатного віку

5,6

5,2

4,9

4,7

у % до населення працездатного віку

4,3

4,0

3,7

3,6

Кількість незайнятих громадян, які скористалися послугами державної служби зайнятості

в цілому за період, тис. осіб

58,0

71,3

86,5

108,3

з них

 

 

 

 

 

працевлаштовано

тис. осіб

11,7

25,3

36,4

45,6

рівень працевлаштування

у %

20,1

35,6

42,1

42,1

перебували на обліку

на кінець звітного періоду, тис. осіб

38,6

31,1

28,6

33,8

Потреба в робочій силі

на кінець звітного періоду, тис. осіб

6,9

7,0

7,7

6,2

Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце, вакантну посаду

на кінець звітного періоду, осіб

6

4

4

5

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці звітного періоду, гривень

309

307

293

347

у % до відповідного періоду попереднього року

131,8

132,8

125,1

132,4

Середньооблікова кількість штатних працівників

тис. осіб

404,9

408,2

409,2

408,8

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

7,4

15,2

23,1

29,5

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,9

13,8

21,6

31,2

Середньомісячна заробітна плата1

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

1064

1115

1178

1243

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

112,4

111,2

111,2

111,9

______________

1 Детальні дані та методологія показників наведені у розділі “Доходи населення”.