Архів

Основні показники ринку праці (квартальні дані)

 

 

 

2008

січень-
березень

січень-
червень

січень-
вересень

січень-
грудень

Економічно активне населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

747,1

745,3

744,5

739,3

працездатного віку

705,2

702,4

700,2

691,8

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

64,4

64,2

64,2

63,7

працездатного віку

76,9

76,6

76,4

75,4

Зайняте населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

689,6

696,0

700,0

691,6

працездатного віку

647,7

653,1

655,7

644,1

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

59,4

60,0

60,3

59,6

працездатного віку

70,6

71,2

71,5

70,2

Безробітне населення (за методологією МОП):

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

57,5

49,3

44,5

47,7

працездатного віку

57,5

49,3

44,5

47,7

з нього

 

 

 

 

зареєстроване у державній  службі зайнятості

33,9

30,9

28,7

29,0

Рівень безробіття населення (за методологією МОП):

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

7,7

6,6

6,0

6,5

працездатного віку

8,2

7,0

6,4

6,9

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)

у % до економічно активного населення працездатного віку

4,8

4,4

4,1

4,2

у % до населення працездатного віку

3,8

3,4

3,2

3,2

Кількість незайнятих громадян, які скористалися послугами державної служби зайнятості

в цілому за період, тис. осіб

51,2

64,7

80,2

114,0

з них

 

 

 

 

 

працевлаштовано

тис. осіб

11,8

26,0

36,8

45,1

рівень працевлаштування

у %

23,1

40,2

45,9

39,6

перебували на обліку

на кінець звітного періоду, тис. осіб

32,7

25,9

25,1

44,3

Потреба в робочій силі

на кінець звітного періоду, тис. осіб

7,9

8,1

8,9

2,8

Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце, вакантну посаду

на кінець звітного періоду, осіб

4

3

3

16

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці звітного періоду, гривень

438

438

475

597

у % до відповідного періоду попереднього року

141,7

142,5

162,1

172,0

Середньооблікова кількість штатних працівників

тис. осіб

403,4

406,4

407,7

405,8

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

7,3

15,1

23,0

28,6

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,4

13,4

21,3

33,0

Середньомісячна заробітна плата1

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

1488

1566

1638

1661

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

111,6

108,4

106,8

104,2

______________

1 Детальні дані та методологія показників наведені у розділі “Доходи населення”.