Архів

Основні показники ринку праці

 

 

Одиниця виміру

2010

січень-
березень

січень-
червень

січень-
вересень

січень-грудень

Економічно активне населення

в середньому за період,
тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

716,4

717,0

718,5

714,0

працездатного віку

667,5

663,0

665,2

661,6

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

63,6

63,7

63,8

63,4

працездатного віку

74,2

73,7

74,0

73,6

Зайняте населення

в середньому за період,
тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

640,9

646,0

649,9

644,8

працездатного віку

592,0

592,0

596,6

592,4

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

56,9

57,4

57,7

57,3

працездатного віку

65,9

65,9

66,4

65,9

Безробітне населення (за методологією МОП):

в середньому за період,
тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

75,5

71,0

68,6

69,2

працездатного віку

75,5

71,0

68,6

69,2

з нього

 

 

 

 

зареєстроване у державній  службі зайнятості1

31,1

27,7

25,7

25,7

Рівень безробіття населення (за методологією МОП):

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

10,5

9,9

9,5

9,7

працездатного віку

11,3

10,7

10,3

10,5

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)1

у % до економічно активного населення працездатного віку

4,7

4,2

3,9

3,9

у % до населення працездатного віку

3,5

3,1

2,9

2,9

Кількість незайнятих громадян, які скористалися послугами державної служби зайнятості1

в цілому за період,
тис. осіб

45,7

57,9

73,1

98,5

з них

 

 

 

 

 

працевлаштовано

тис. осіб

7,2

20,4

29,1

35,9

рівень працевлаштування

у %

15,7

35,3

39,8

36,5

перебували на обліку

на кінець звітного періоду,
тис. осіб

30,4

22,1

23,1

35,1

Потреба в робочій силі1

на кінець звітного періоду,
тис. осіб

3,6

2,7

2,8

1,8

Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце, вакантну посаду1

на кінець звітного періоду, осіб

8

8

8

20

Середній розмір допомоги по безробіттю1

в останньому місяці звітного періоду, гривень

695

684

720

813

у % до відповідного періоду попереднього року

108,0

106,2

110,7

124,3

Середньооблікова кількість штатних працівників

тис. осіб

365,8

368,0

370,5

368,2

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому

у % до середньооблікової кількості штатних
працівників

5,6

12,6

19,9

25,3

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню

у % до середньооблікової кількості штатних
працівників

5,5

11,5

19,0

28,1

Середньомісячна заробітна плата2

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

1879

1966

2033

2102

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

108,8

112,1

113,5

114,1

__________________

1 Інформацію наведено за адміністративними даними державної служби зайнятості.

2 Детальні дані та методологія показників наведені у розділі “Доходи населення”.

 

 

Дата останньої модифікації: 25/06/2011