Архів

Основні показники ринку праці

 

 

Одиниця виміру

2011

 

січень-
березень

січень-
червень

січень-
вересень

січень-грудень

 

Економічно активне населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

709,8

708,8

712,0

720,2

 

працездатного віку

664,7

664,0

657,9

662,9

 

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

63,8

63,7

64,0

64,7

 

працездатного віку

74,7

74,6

73,9

74,5

 

Зайняте населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

637,4

639,5

647,3

654,2

 

працездатного віку

592,9

595,3

593,6

597,2

 

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

57,3

57,5

58,2

58,8

 

працездатного віку

66,6

66,9

66,7

67,1

 

Безробітне населення (за методологією МОП):

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

72,4

69,3

64,7

66,0

 

працездатного віку

71,8

68,7

64,3

65,7

 

з нього

 

 

 

 

 

зареєстроване у державній  службі зайнятості1

36,9

34,6

30,7

27,3

 

Рівень безробіття населення (за методологією МОП):

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

10,2

9,8

9,1

9,2

 

працездатного віку

10,8

10,3

9,8

9,9

 

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)1

у % до економічно активного населення працездатного віку

5,6

5,2

4,7

4,1

 

 

у % до населення працездатного віку

4,2

3,9

3,5

3,1

 

Кількість незайнятих громадян, які скористалися послугами державної служби зайнятості1

в цілому за період, тис. осіб

52,8

65,1

75,6

95,4

 

з них

 

 

 

 

 

 

працевлаштовано

тис. осіб

8,5

22,7

31,3

36,9

 

рівень працевлаштування

у %

16,0

34,8

41,4

38,6

 

перебували на обліку

на кінець звітного періоду,
тис. осіб

38,3

28,6

16,0

24,4

 

Потреба в робочій силі1

на кінець звітного періоду,
тис. осіб

3,9

2,9

2,7

2,4

 

Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце, вакантну посаду1

на кінець звітного періоду,
осіб

10

10

6

10

 

Середній розмір допомоги по безробіттю1

в останньому місяці звітного періоду, гривень

849

829

833

892

 

 

у % до відповідного періоду попереднього року

122,1

121,1

115,6

109,7

 

Середньооблікова кількість
штатних працівників

тис. осіб

360,0

364,3

365,7

366,2

 

Коефіцієнт обороту робочої
сили по прийому

у % до середньооблікової кількості штатних
працівників

6,8

15,4

23,1

29,3

 

Коефіцієнт обороту робочої
сили по звільненню

у % до середньооблікової кількості штатних
працівників

6,2

12,0

18,7

27,8

 

Середньомісячна заробітна
плата
2

 

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

2269

2331

2417

2481

 

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

112,5

108,6

108,5

109,1

 

__________________

1 Інформацію наведено за адміністративними даними державної служби зайнятості.

2 Детальні дані та методологія показників наведені у розділі “Доходи населення”.

 

 

Дата останньої модифікації: 29/03/2012