Архів

Основні показники ринку праці (квартальні дані)

 

 

Одиниця виміру

2012

 

січень-
березень

січень-
червень

січень-
вересень

січень-грудень

 

Економічно активне населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

706,3

711,0 

714,4

713,9

 

працездатного віку

671,8

669,9

664,8

663,8

 

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

64,1

64,5

64,9

64,8

 

працездатного віку

75,3

75,1

74,5

74,4

 

Зайняте населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

639,9

648,7

654,9

652,7

 

працездатного віку

605,4

607,6

605,3

602,6

 

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

58,1

58,9

59,5

59,3

 

працездатного віку

67,9

68,1

67,9

67,6

 

Безробітне населення (за методологією МОП):

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

66,4

62,3

59,5

61,2

 

працездатного віку

66,4

62,3

59,5

61,2

 

з нього

 

 

 

 

 

зареєстроване у державній  службі зайнятості1

27,5

25,6

23,5

22,5

 

Рівень безробіття населення (за методологією МОП):

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

9,4

8,8

8,3

8,6

 

працездатного віку

9,9

9,3

9,0

9,2

 

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)1

у % до економічно активного населення працездатного
віку

4,1

3,8

3,5

3,4

 

 

у % до населення працездатного віку

3,1

2,9

2,7

2,6

 

Кількість незайнятих громадян, які скористалися послугами державної служби зайнятості1

в цілому за період, тис. осіб

41,3

54,5

67,6

88,7

 

з них

 

 

 

 

 

 

працевлаштовано

тис. осіб

6,7

21,2

29,9

37,4

 

рівень працевлаштування

у %

16,3

38,9

44,2

42,2

 

перебували на обліку

на кінець звітного періоду,
тис. осіб

29,2

21,5

18,6

25,1

 

Потреба в робочій силі1

на кінець звітного періоду,
тис. осіб

3,3

2,8

3,1

2,2

 

Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце, вакантну посаду1

на кінець звітного періоду,
осіб

9

8

6

11

 

Середній розмір допомоги по безробіттю1

в останньому місяці звітного періоду, гривень

1097

961

938

1048

 

 

у % до відповідного періоду попереднього року

129,2

116,0

112,7

117,5

 

Середньооблікова кількість штатних працівників2

тис. осіб

368,8

370,7

371,8

372,1

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому2

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

5,8

14,3

21,5

27,4

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню2

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,2

13,2

20,4

29,9

 

Середньомісячна заробітна плата2

 

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

2646

2729

2793

2850

 

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

114,4

116,7

116,0

115,5

 

________________

1 Інформацію наведено за адміністративними даними державної служби зайнятості.

2 Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Детальні дані та методологія показників наведені у розділі “Доходи населення”.

 

 

Дата останньої модифікації: 29/03/2013