Архів

Основні показники ринку праці (квартальні дані)

 

 

Одиниця виміру

2013

січень-
березень

січень-
червень

січень-
вересень

січень-грудень

Економічно активне населення1

в середньому за період,
тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

706,2

709,7

709,4

706,0

працездатного віку

672,5

669,6

668,5

662,5

Рівень економічної активності населення1

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

64,8

65,1

65,0

64,7

працездатного віку

75,3

75,0

74,9

74,2

Зайняте населення1

в середньому за період,
тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

643,1

649,3

652,8

648,3

працездатного віку

609,4

609,2

611,9

604,8

Рівень зайнятості населення1

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

59,0

59,5

59,9

59,4

працездатного віку

68,2

68,2

68,5

67,7

Безробітне населення (за методологією МОП)1:

в середньому за період,
тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

63,1

60,4

56,6

57,7

працездатного віку

63,1

60,4

56,6

57,7

Кількість зареєстрованих безробітних

на кінець періоду,
тис. осіб

29,3

20,6

18,3

24,5

в середньому за період,
тис. осіб

28,4

26,3

24,0

22,9

Рівень безробіття населення (за методологією МОП)1:

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

8,9

8,5

8,0

8,2

працездатного віку

9,4

9,0

8,5

8,7

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)2

 

у % до економічно активного населення працездатного віку

4,2

3,9

3,6

3,5

у % до населення працездатного віку

3,2

3,0

2,7

2,6

Кількість громадян, які мали статус безробітного

за період, тис. осіб

37,4

45,8

55,2

72,0

з них

 

 

 

 

 

працевлаштовано

тис. осіб

3,6

14,6

20,2

24,2

Потреба в робочій силі2

на кінець звітного періоду,
тис. осіб

3,0

3,0

3,2

2,4

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)2

на кінець звітного періоду,
осіб

10

7

6

10

Середній розмір допомоги по безробіттю2

 

в останньому місяці звітного періоду, гривень

1259

1065

1053

1144

у % до відповідного періоду попереднього року

114,7

110,7

112,2

109,2

Середньооблікова кількість штатних працівників3

тис. осіб

362,1

364,7

365,2

364,8

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому3

у % до середньооблікової кількості штатних
працівників

7,0

15,5

22,7

28,0

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню3

у % до середньооблікової кількості штатних
працівників

7,8

14,6

21,7

30,1

Середньомісячна заробітна плата3

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

2835

2907

2950

2988

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

108,5

108,0

107,0

106,1

__________________

1 Дані наведено за матеріалами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності.

2 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.

3 Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

Дата останньої модифікації: 28/03/2014