Архів

Основні показники ринку праці (квартальні дані)

 

 

Одиниця виміру

2014

січень-
березень

січень-
червень

січень-
вересень

січень-грудень

Економічно активне населення1

в середньому за період,
тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

680,4

683,7

679,7

681,2

працездатного віку

658,9

663,0

659,6

660,7

Рівень економічної активності населення1

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

62,9

63,2

62,8

62,9

працездатного віку

73,7

74,1

73,8

73,9

Зайняте населення1

в середньому за період,
тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

608,6

613,6

608,1

602,9

працездатного віку

587,9

593,3

588,4

582,8

Рівень зайнятості населення1

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

56,2

56,7

56,2

55,7

працездатного віку

65,7

66,3

65,8

65,2

Безробітне населення (за методологією МОП)1:

в середньому за період,
тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

71,8

70,1

71,6

78,3

працездатного віку

71,0

69,7

71,2

77,9

Кількість зареєстрованих
безробітних

на кінець періоду,
тис. осіб

25,4

19,8

19,8

30,3

в середньому за період,
тис. осіб

26,8

24,4

22,9

23,0

Рівень безробіття населення (за методологією МОП)1:

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

10,6

10,3

10,5

11,5

працездатного віку

10,8

10,5

10,8

11,8

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)2

у % до економічно активного населення працездатного
віку

4,1

3,7

3,5

3,5

 

у % до населення працездатного віку

3,0

2,7

2,6

2,6

Кількість громадян, які мали
статус безробітного

за період, тис. осіб

36,8

46,2

56,5

77,4

з них

 

 

 

 

 

працевлаштовано

тис. осіб

6,2

15,9

20,5

24,7

Потреба в робочій силі2

на кінець звітного періоду,
тис. осіб

3,3

2,2

2,6

1,7

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)2

на кінець звітного періоду,
осіб

8

9

8

18

Середній розмір допомоги по безробіттю2

в останньому місяці звітного періоду, гривень

1384

1151

1146

1283

 

у % до відповідного періоду попереднього року

110,0

108,1

108,9

112,1

Середньооблікова кількість
штатних працівників
3

тис. осіб

350,7

352,2

351,4

348,8

Коефіцієнт обороту робочої
сили по прийому
3

у % до середньооблікової кількості штатних
працівників

5,7

11,6

17,4

22,4

Коефіцієнт обороту робочої
сили по звільненню
3

у % до середньооблікової кількості штатних
працівників

5,7

11,8

18,6

27,7

Середньомісячна заробітна
плата
3

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

2948

3030

3118

3179

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

103,1

99,3

97,5

94,9

__________________

1 Дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності.

2 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.

3 Дані наведено за результатами державного статистичного спостереження “Обстеження підприємств із питань статистики праці” по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

Дата останньої модифікації: 31/03/2015