Архів

Основні показники ринку праці

 

 

Одиниця виміру

2015

січень
березень

січень
червень

січень
вересень

січеньгрудень

Економічно активне населення

в середньому за період,
тис. осіб

 

 

 

 

у віці 1570 років

649,0

657,4

660,7

664,3

працездатного віку

636,9

644,4

646,0

649,1

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 1570 років

60,3

61,1

61,4

61,7

працездатного віку

71,2

72,1

72,3

72,6

Зайняте населення

в середньому за період,
тис. осіб

 

 

 

 

у віці 1570 років

558,8

573,2

581,1

583,6

працездатного віку

547,2

560,4

566,5

568,5

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 1570 років

51,9

53,3

54,0

54,2

працездатного віку

61,2

62,7

63,4

63,6

Безробітне населення (за методологією МОП)

в середньому за період,
тис. осіб

 

 

 

 

у віці 1570 років

90,2

84,2

79,6

80,7

працездатного віку

89,7

84,0

79,5

80,6

Кількість зареєстрованих
безробітних

на кінець періоду,
тис. осіб

31,3

25,0

22,6

30,4

в середньому за період,
тис. осіб

32,0

30,0

27,8

27,1

Рівень безробіття населення (за методологією МОП)

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 1570 років

13,9

12,8

12,0

12,1

працездатного віку

14,1

13,0

12,3

12,4

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)

у % до економічно активного населення працездатного
віку

5,0

4,7

4,3

4,2

Кількість громадян, які мали
статус безробітного

за період, тис. осіб

43,6

53,5

63,1

81,7

з них працевлаштовано

тис. осіб

6,3

15,5

19,5

23,2

Потреба в робочій силі

на кінець звітного періоду,
тис. осіб

2,9

2,1

1,6

1,4

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)

на кінець звітного періоду,
осіб

11

12

14

21

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці звітного періоду, грн

1407

1243

1401

1511

у % до відповідного періоду попереднього року

101,6

108,0

122,3

117,7

Середньооблікова кількість
штатних працівників
1

тис. осіб

329,3

329,6

329,8

327,5

Коефіцієнт обороту робочої
сили по прийому
1

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

5,7

12,7

19,1

24,8

Коефіцієнт обороту робочої
сили по звільненню
1

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

7,0

13,2

19,7

32,4

Середньомісячна заробітна
плата
1

 

 

 

 

 

номінальна

грн

3241

3463

3610

3783

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

80,2

76,4

76,3

78,8

__________________

Примітка. Інформацію щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу “Статистична інформація”.

Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 

 

 

Дата останньої модифікації: 31/03/2016